Hunden i hverdagen

Af Paul Lysholdt Rasmussen, 7. marts 2008.

Fakta

Forfatter: Irene H. Jarnved
Titel: Hunden i hverdagen - forebyggelse og løsning af problemer.
Udgivet 2006. Aschehoug.
Udgivet i samarbejde med Dansk Kennel Klub. 248 sider. Hardcover.
Pris 265 kr. inkl. porto og ekspedition hos Dansk Kennel Klub.


Forfatteren

Adfærdsbehandler og træningsinstruktør Irene H. Jarnved behøver næsten ingen præsentation. Hun er kendt og respekteret for bl.a. adfærdscentret Et glad hundeliv, sin instruktøruddannelse, sin medvirken i diverse TV2 programmer, sine artikler og jobbet som adfærdsredaktør på "Vi Med Hund". Samt sine tre bøger "Helhjertet hundetræning" (2000), "Fra hvalp til hund" (2003) og "Hunden i hverdagen" (2006).


Indledning

”Hunden i hverdagen - forebyggelse og løsning af problemer ” er Irene Jarnveds tredje og mest omfattende bog. Den kommer i naturlig forlængelse af ”Fra hvalp til hund” - fra overvejelserne om at anskaffe hund til hunden er cirka 1 år – og ”Helhjertet hundetræning” – som er en værktøjskasse primært rettet mod trænere og instruktører.

”Hunden i hverdagen” er rettet mod almindelige hundeejere, som på en systematisk måde kan få viden om:

Den tager udgangspunkt i hunde, der har udviklet uvaner eller problemer; men, som der gøres opmærksom på i forordet: "alle uvaner og problemer har en eller flere årsager", så bogen handler også om forebyggelse af uvaner og problemer.


Beskrivelse

”Hunden i hverdagen” indeholder 9 kapitler. Jeg giver kun en ganske kort beskrivelse af hvert kapitel.

  1. Hvor kommer de fra? Uvanerne og problemerne. Opfattelsen af om en adfærd er en uvane eller et problem er individuel, men bagved ligger en eller flere årsager, som man skal finde/kende for at kunne forebygge. Det kan fx være racespecifikke forhold (racens medfødte behov), sygdom og manglende eller forkert aktivering.
  2. Når problemerne udvikler sig. Problemer kan udvikle sig gradvis, elle opstå pludseligt. Den klassiske start er manglende konsekvens samt overbærenhed fra ejerens side. Behandlingen af uvanen eller problemet skal overvejes nøje. Det er vigtigt at fokusere på at løse det grundlæggende problem, ikke symptomerne. Og det tager tid.
  3. Forholdet mellem hund og ejer. Man skal forstå sin hund som art og forstå dens adfærd, for at det rette forhold kan etableres. Herunder gøres op med tidligere opfattelser (hunden skal gå sidst ud, hunden skal spise sidst osv.). Hunden skal opdrages med "tilladelse indtil forbud", og du skal agere som leder (hunden kan træffe valg) og chef (sætte grænser) afhængig af situationen. Anvendelse af negativ straf er ok (fx undlade belønning), men ikke positiv straf (fx slå hunden). Man skal forstå hundens sprog: de dæmpende og truende signaler.
  4. Børn og hunde. Børn og hunde kan have det perfekt sammen, men de kan også give anledning til masser af problemer. Man skal have tid til både barn og hund. Man skal forstå samspillet mellem de to. Man skal kunne skelne mellem legetøjet. Og der er masser af ideer til hvordan børn kan aktivere hunde.
  5. Livets faser - naturlige problemstillinger i forhold til alderen. Ligesom mennesker gennemlever hunde et livsforløb: hvalpetiden, teenagealderen, voksenlivet og alderdommen.. Til hver periode kan være forbundet en række konflikter og problemer. Og man skal overveje (planægge) hvert livsforløb, for at mindske risikoen. Til hvalpetiden skal fx forholde sig til alene hjemme problemer, til teenageperioden fx hele kønsmodningen, til voksenlivet fx hele vedligeholdelsen af det allerede tillærte og til alderdommen de ofte aldersbetingede skavanker.
  6. Meningsfyldt og korrekt aktivering. Man skal vælge de øvelser og aktiviteter, som passer til ens race; fx skal man ikke bruge boldkast ukritisk. grundlæggende træningsprincipper beskrives (shaping, positiv indlæring) og en lang række eksempler på aktivering beskrives, opdelt i selvstændige og samarbejdende aktiviteter.
  7. Uvaner og problemer - metoder til løsning af dem. Man skal forstå uvanen eller problemet for at kunne håndtere den/det korrekt, ellers risikerer man at det bare bliver værre. Problemet kan ofte være ejerens håndtering, pga. manglende viden og indsigt. Man skal forstå hundens temperament og behov så man finder de dybereliggende årsager til problemerne. Det beskrives hvordan man kan løse uvaner og problemer, herunder hvordan (og hvor svært!) det er at ændre mønstre. Og de fire kodeord træning, tålmodighed, timing og konsekvens gennemgås - og nej, der er ingen hurtige genveje til varige resultater! Endelig beskrives stress og håndtering af stress.
  8. Uvaner og problemer - praktiske løsninger. Her beskrives konkrete måder at behandle uvaner og problemer på. Med udgangspunkt i at de er identificeret skal udarbejdes en træningsplan for at imødegå uvanen eller problemet. Der er mange eksempler på situationer, som vi sikkert er mange hundeejere der kender rigtigt godt.
  9. Videre i livet. Forhåbentlig løser træningen problemet, men nogen gange går det ikke, som vi drømte. I dette meget vigtige kapitel beskrives situationer der kræver fx omplacering af hund eller aflivning. Og nogen gange på et helt forkert grundlag. For i virkeligheden handler det om, at hvis man forstår hvorfor hunden opfører sig, som den gør, så holder man af den på de præmisser.

Vurdering

Irene Jarnved anbefaler at man læser bogen fra en ende af, gør notater undervejs og på grundlag af disse til sidst opstiller en træningsplan for at løse de konkrete uvaner eller problemer, men vil arbejde med. Der er ingen genveje til hurtige resultater - så bliver det højst til en lappeløsning med korttidsvirkning. Et problem eller en uvane løses gennem erkendelse, planlægning, træning, tålmodighed og konsekvens.

Der er masser af gode og genkendelige situationer i bogen, der som alle Irene Jarnveds bøger er pædagogisk og systematisk opbygget og skrevet i et flot og letlæseligt sprog.

Der er mange gode krydsreferencer også til Irene Jarnveds tidligere bøger; bogen fremstår som en helstøbt enhed.

Bogen kan varmt anbefales som bog nr. 2 efter ”Fra hvalp til hund”, så man får det rette samvær og den rigtige aktivering af hunden, og derved modvirker at der opstår uvaner eller problemer. Eller at de er i værste fald kun er af en størrelse, så man selv kan løse dem ud fra bogens metoder og praktiske forslag.

Det er endnu en fremragende bog fra Irene Jarnved, som enhver seriøs hundeejer bør have i sin samling.