Helhjertet hundetræning

Af Paul Lysholdt Rasmussen, 20. februar 2008.

Fakta

Forfatter: Irene H. Jarnved
Titel: Helhjertet hundetræning. Træn din hund med forståelse.
Udgivet 2000. 1. udgave 3. oplag 2006, Aschehoug.
Udgivet i samarbejde med Dansk Kennel Klub. 112 sider. Hardcover.
Pris 200 kr. inkl. porto og ekspedition hos Dansk Kennel Klub.


Forfatteren

Adfærdsbehandler og træningsinstruktør Irene H. Jarnved behøver næsten ingen præsentation. Hun er kendt og respekteret for bl.a. adfærdscentret Et glad hundeliv, sin instruktøruddannelse, sin medvirken i diverse TV2 programmer, sine artikler og jobbet som adfærdsredaktør på "Vi Med Hund". Samt sine tre bøger "Helhjertet hundetræning" (2000), "Fra hvalp til hund" (2003) og "Hunden i hverdagen" (2006).


Indledning

Bogen er tænkt som en værktøjskasse for trænere og instruktører, og den lille, koncentrerede bog bør naturligvis læses af enhver seriøs hundeejer. Helhjertet hundetræning indebærer, at man sætter sig ind i hundens adfærd, så man forstår hvorfor den reagerer som den gør, og handler i overensstemmelse hermed. I forordet fremhæves, at der altid er en logisk årsag til en hunds handlinger, nemlig en reaktion på de påvirkninger, den har fået fra sin omverden. Hvis vi som hundeførere forstår dette, at vi kan vælge den rigtige løsning i en given situation, frem for at behandle symptomer.


Beskrivelse

Indledningsvis beskrives hvordan hunden har udviklet sig fra ulven, herunder hvordan konflikter håndteres og hvordan alfahannen beviser sit lederskab gennem rolig og konsekvent adfærd og respekt for de andre i flokken. Denne forståelse er vigtig for at vi i vores samvær med hunden på en måde, som er naturlig for hunden, kan etablere et harmonisk forhold. Der er stadig hundeejere som tror, at de skal prøve kræfter med hunden eller straffe den, hvis den ikke adlyder: "Det handler også om "stirremetoden", hvor hunden bliver holdt i kinderne mens den skældes ud. Eller rusken i nakkeskindet eller bid/niven i øret. Eller simpelthen skæld ud når den foretager sig noget, som ejeren misbilliger." Alt sammen handlinger, der får ejeren til at fremstå som ikke-kompetent flokfører. Og det er der ingen genveje til. Man skal aktivere hunden, og gøre sig fortjent til at være flokfører for den. Bogen giver adskillige gode eksempler på, hvordan dette kan gøres.

Der er et interessant kapitel om hundens sprog: afstandsøgende og afstandsmindskende signaler, dæmpende signaler, truende signaler, overspringshandlinger mv. Der er eksempler på misforståelse af hundens signaler. En god, skematisk oversigt over de mest almindelige dæmpende signaler, hvilke situationer de opstår i og hvordan mennesket skal svare. Og en tilsvarende oversigt over de mest almindelige truesignaler.

Der er et kapitel om racerne og deres lyster, som burde være obligatorisk for enhver kommende hundeejer, inden de vælger race efter udseende eller den tuttede hvalp. For hver gruppe nævnes racerne i gruppen, anvendelse, egenskaber og tips til træning og aktivering. Under egenskaber står bl.a. noget om aktionsradius (den afstand hunden normalt bevæger sig væk fra ejeren på), kønsmodningen og den mentale modning - dvs. den alder, hvor en hund forventes at være klar til at udføre sit arbejdsområde til fulde.

Kapitlet om indlæringspsykologi er naturligvis baseret på positiv indlæring (modsat træning baseret på straf og irettesættelse): shaping med beskrivelse af elementerne klassisk betingning og operant indlæring. Der er en meget pædagogisk gennemgang af øvelsen "Lær hunden at ligge død", hvor de to elementer forklares. Der er korte, gode afsnit om motivation og samarbejde, indlæring i forhold til vedligeholdelse, kvalitet tager tid, anvendelse af godbidder, timing samt ændring af forkert timing. Der lægges vægt på at det tager tid at opnå resultater: man skal ikke regne med endelige resultater før hunden er mentalt moden, hvilket de fleste racer først er som 2½-3 årige.

Et kapitel om Stress som ven og fjende forklarer og beskriver de fysiologiske processer i hunden, som grundlag for at man kan finde ud af, hvordan og i hvilke situationer, de skal behandles. Der er et meget pædagogisk og for mange meget genkendeligt eksempel, med en hund og ejer der skal til træning en lørdag formiddag, hvor hunden stresser op fra før man tager af sted og til et godt stykke tid inde i træningen, og ejeren hele tiden får gjort alt det forkerte. Det forklares derefter detaljeret, hvad der er galt, og hvordan det skal håndteres. Og der er en glimrende oversigt over hundens stressniveauer, og hvordan man kan se når hunden har et normalt stressniveau, hvor det giver mening at indlære.

Bogen afsluttes med en ganske detaljeret beskrivelse af Indkaldstræning. Det indledes med fire forkerte måder at træne indkald på; herefter beskrives hvordan manglende konsekvens modvirker den indlæring, som ejeren stræber efter. Herefter beskrives trin for trin et meget pædagogisk forløb, hvor der trænes indkald med fløjte. Først indendørs, siden udendørs på et kendt sted og endelig indkald udendørs fremmede steder. Forløbet understøttes af nogle glimrende skemaer, som kan bruges i forbindelse med indlæringen. Det understreges, at hvert skift af sted betyder at man skal sænke succeskriterierne (starte forfra), men normalt hurtigt kommer forbi det "gamle" indlæringsniveau.


Vurdering

"Helhjertet hundetræning" er meget læseværdig og meget inspirerende. Hvis jeg skal nævne fem væsentlige lærepunkter fra bogen er det:

  1. En seriøs hundeejer skal sætte sig ind i hundens sprog for at kunne kommunikere med den.
  2. Hundeejeren skal vide hvad racens særkender er, så hunden i så høj grad som muligt kan aktiveres i overensstemmelse hermed.
  3. Hunden skal trænes konsekvent og ved hjælp af positiv indlæring.
  4. Man skal kende sin hunds stressniveau, så hunden almindeligvis kan holdes på et normalt stressniveau, og indlæring ske når det giver mening i forhold til stressniveauet.
  5. Endelig skal ejeren være bevidst om hundens udviklingsproces - herunder kønsmodningen og den mentale modning - og ikke forcere træningen. Kvalitet tager tid.

Den er skrevet i et letlæseligt sprog, og trods det begrænsede omfang er der masser af viden i bogen.

Det eneste jeg savner, er en mere omfattende litteraturliste, herunder en beskrivelse af hvad man kan læse mere om i de pågældende referencer.

Jeg anbefaler den som obligatorisk læsning som hundeejerens bog nr. 2, når de har læst Irene Jarnveds "Fra hvalp til hund".