Med sikte på 10:an

Af Paul Lysholdt Rasmussen, 27. januar 2008.

Fakta

Forfattere: Niina Svartberg og Kenth Svartberg
Titel: Med sikte på 10:an. Belöningsträning för lydnadsklass I – elit.
Udgivet 2006 af Svartbergs Hundkunskap.
285 sider. Paperback.
Pris 220 SEK + porto hos forlaget.


Forfatterne

Niina Svartberg er mentaltræner uddannet på universitet i Örebro. Siden 1997 har hun afholdt kurser og forelæsninger i konkurrencepsykologi for hundeførere. Hun konkurrerer på højt internationalt plan. Hun nævner selv VM i 2001 i Porto som sin bedste lydighedsoplevelse. Hun blev nr. 4 individuelt med kelpien Ripper og det svenske hold vandt guld. Niina Svartberg har også skrevet Lyckas på tävling.

Der er et interview med Niina Svartberg i Hund & Træning nr. 3, juni 2006.

Kenth Svartberg blev i 2003 doktor i etologi på Stockholms universitet indenfor området hundes personlighed. Han har siden 1990 uddannet sig på forskellige områder for hundeejere og instruktører. Han er autoriseret dommer i agility og dømte ved VM 1999 i Tyskland. Han har opnået flotte resultater indenfor forskellige discipliner, bl.a. SM guld 1994 med border collien Kotte samt SM guld 2004 og EM guld 2004 og 2006 med border collien Kes.


Indledning

Det er to meget erfarne og succesrige lydighedsfolk der har skrevet "Med sikte på 10:an", så forventningerne til bogen er naturligvis ganske høje. Og jeg skal straks sige, at de bliver mere end indfriet. Det er særdeles indholdsrig bog, som indeholder en guldgrube af information om en lang række aspekter vedrørende lydighed. Den er absolut ikke letlæst, og jeg er for mit eget vedkommende overbevist om, at bogen vil være et uundværligt opslagsværk, når jeg skal tjekke, hvordan en øvelse, eller nogle momenter i en øvelse kan trænes.


Beskrivelse

Bogen er opdelt i fire hovedafsnit:

Et helhedssyn i hundetræningen

Forfatterne skelner mellem hverdagslydighed og konkurrencelydighed, selvom der er en del sammenfald mellem de to, men også forskelle; deres fokus er (naturligvis) konkurrencelydighed.

Der er et afsnit om, at træne ud fra hundens personlighed, herunder overvejelser vedrørende træning af hvalp vs. voksen hund, og kønsmodningens betydning.

Relationerne mellem fører og hund beskrives. Føreren har tre forskellige roller: som "den der bestemmer", som tryghedsgiver og som samarbejdsleder. Alle rollerne skal udføres, men i relation til konkurrencelydighed er det først og fremmest samarbejdsrollen, der er i fokus.

Endelig kommer der et rigtigt spændende afsnit om Målsætning og planlægning. Der er råd om planlægning på kort og langt sigt, herunder planlægning af de enkelte momenter fra den spæde start til den færdige øvelse. Det anbefales træningsmæssigt at sigte mod eliteklassen fra starten. Der er ideer til, hvordan det enkelte træningsforløb planlægges. Og naturligvis ideer til, hvordan man reflekterer over træningen - herunder anvender analyse af konkurrenceerfaringer som grundlag for at identificere områder til fortsat træning.

Belønningstræning - fra teori til praksis

Efter en kort introduktion om indlærings- og træningsteori kommer et meget spændende afsnit om at finde hundens adfærd og herudfra finde ud af, hvordan man tilrettelægger træningen. Der beskrives styret operant indlæring, med eksempler på hjælpemidler som belønninger (fx godbidder eller legetøj), targets, kropsbevægelser, lyd og attitude samt fysisk styring og fysiske forhindringer. Fri operant træning beskrives (shaping og spontan adfærd). Der er gode overvejelser om træning for at opnå kort- og langsigtet effektivitet. Og sidst men ikke mindst en række ideer til, hvordan man nedtrapper belønningerne, som jo ikke må anvendes ved lydighedskonkurrencer.

Der er et rigtigt godt afsnit om belønninger, et af bogens længste, da det jo er belønningerne der er motoren i indlæringsprocessen. Udgangspunktet er, at hunden skal værdsætte belønningen. Derfor skal man opbygge en belønningsbank med forskellige belønninger, som man kan anvende i forskellige sammenhænge, så man i den enkelte situation kan motivere hunden med den rigtige belønning. Der er tre hovedgrupper af belønninger:

  1. Mad, dvs. belønninger, der kan spises
  2. Leg, normalt med en genstand
  3. Sociale belønninger, fx leg og kæl

Indenfor hver kategori er der utallige varianter. Der er en masse ideer til belønninger, råd om hvornår og hvordan man giver belønninger, hvordan man tilpasser belønninger til situationen og belønningskriterier. Og der er også gode råd om, hvad man gør, når det nu ikke bliver, som man havde tænkt sig og hvordan man skal håndtere at hunden i en given situation ikke skal have belønning - hvordan man afbryder en øvelse, uden at hunden bliver usikker på om det er godt eller skidt.

Dernæst kommer et kort, vigtigt afsnit om at "døbe" adfærden, dvs. komme ord (eller håndtegn) på. Et rigtigt godt råd er her at vente med at komme ord på, til hunden er nogenlunde fortroligt med øvelsen. Og være opmærksom på de tre trin i indlæringen: at sammenkoble ord (eller håndtegn) med adfærd, at få adfærden udløst af signalet og at træne hunden, så andre signaler ikke udløser adfærden. Kan du fx kaste en apport, give kommandoen "aborre" og være sikker på at din hund ikke løber ud?! Dernæst kommer et afsnit om hvordan de enkelte dele samles til en helhed, enten ved forlæns eller baglæns kobling.

Kapitlet sluttes med et tankevækkende afsnit om Lydighed og krav, der beskriver træningen af en hund som en lang rejse, hvor der hele tiden kan trænes detaljer og ske forbedringer. Og rejsen slutter aldrig. Det betyder dog (heldigvis!) ikke, at man ikke med fordel og med succes kan konkurrere på tidligere tidspunkter af rejsen, man skal bare være bevidst om det.. Og i den sammenhæng betyder det at du, som hundens træner, har det allervigtigste ansvar, nemlig at være en god hundetræner, der hele tiden kan motivere hunden, lægger øvelserne fornuftigt til rette på det rette niveau, har de rigtige belønninger osv. Din hunds resultater vil afspejle dine kvalifikationer som træner.

Lydighedstræning - moment for moment

Bogens længste kapitel er naturligt nok dette, som beskriver alle momenterne til brug for lydighedskonkurrencerne i følgende afsnit:

Hvert afsnit giver en meget detaljeret beskrivelse af hvordan man systematisk træner det eller de pågældende momenter element for element, typiske faldgruber, gradvis opbygning af sikkerhed, sammenkobling til fuld øvelse, nedtrapning af signaler osv.

Eksempelvis kommer afsnittet om Fri ved fod og lineføring ind på: øjenkontakt, rigtig position, madbelønninger i begyndelsen, træning med og uden hjælp, hunden har fokus på hånden med godbidder, konkurrencemæssigt kropssprog, små hunde og store førere (!), at få hundens bagdel på plads, venstresving, drejetræning, fordele ved tidlig bagdelskontrol, begynde at gå, startben, præcision og udholdenhed, stop og venstresving, højre om og omkring, temposkift, 2-skridtsøvelser, tavshed mens man går, belønninger mens man går, vænne hunden til at der kommanderes samt struktur i træningen. Det er meget indholdsrigt, meget systematisk og pædagogisk og med en masse indsigtsfulde detaljer, som gør at dette vil være et uundværligt opslagsværk for den seriøse hundetræner!

Det eneste jeg savner i kapitlet er, at der i stedet for krydshenvisninger på afsnitsniveau var præcise sidehenvisninger, og at der var en bevidst integration af illustrationer og tekst, som man fx ser det i mange af Hund & Trænings artikler.

Mod konkurrence!

Bogens sidste kapitel handler om det, de fleste af os har som mål, når vi træner lydighed: selve konkurrencen. Det er en fornøjelse at se så meget erfaring samlet på nogle relativt få sider:


Vurdering

Som nævnt savner jeg præcise krydshenvisninger mellem momenterne i kapitlet om momenter, jeg savner bedre integration af billedmaterialet og jeg savner et stikordsregister, som vil gøre de næsten 300 sider endnu mere anvendelige som opslagsværk.

Når det er sagt, skal der ikke herske tvivl om, at dette er særdeles anbefalelsesværdig bog for alle, der interesserer sig for lydighed. Det er to meget erfarne og succesrige hundefolk der øser af deres viden og deler deres erfaringer, og dermed giver os andre en mulighed for at få en meget mere systematisk indfaldsvinkel til vores træning i det hele taget, og helt ned til de mindste detaljer i de enkelte momenter der indgår i hver øvelse. Hvis man er gået i stå med en øvelse, synes man har brug for nogle nye vinkler på at forbedre ting, der ikke fungerer, eller helt enkelt skal i gang med en ny øvelse, så er dette bogen.

Det virker som om nogle detaljer i fordelingen mellem de enkelte lydighedsklasser ikke de samme i Sverige og Danmark. Men det betyder intet i forhold til den pædagogiske indlæring.

Jeg vil varmt anbefale bogen til alle lydighedsinteresserede! Den burde være uundværlig for alle, der dyrker lydighed på konkurrenceplan.

Niina Svartberg har i øvrigt oplyst, at en dansk udgave af bogen er under udarbejdelse, den står Christina Ingerslev for.