Klikketræning for din hund

Af Paul Lysholdt Rasmussen, 24. juli 2008.

Fakta

Forfatter: Cecilie Køste og Morten Egtvedt
Titel: Klikketræning for din hund
Udgivet 2007 af Canis.
216 sider.
Pris 349 DKK + porto hos forlaget.


Forfatterne

Cecilie Køste er hovedinstruktør hos Canis Hundeskole og har ansvar for uddannelse af og opfølgning på skolens instruktører. Cecilie er uddannet læge, og arbejder på deltid hos Canis AS, hvor hun bl.a. er ansvarlig for udgivelse af nye hundebøger. Cecilie har uddannet to redningshunde og konkurrerer på topniveau indenfor brugshunde og lydighed.

Morten Egtvedt er hovedinstruktør for Canis Hundeskole og har ansvar for uddannelse af og opfølgning på skolens instruktører samt kvalitetssikring af forslag til kurser. Morten er uddannet biolog/lærer, men har siden 1998 været daglig leder af Canis AS. Morten er uddannet hundeinstruktør fra Forsvarets Hundetjeneste og Norske Redningshunder. Siden 1989 har han uddannet to hunde som redningshunde og militær patruljehund og har konkurreret på eliteniveau indenfor brugshunde og lydighed, med en bronzemedalje ved NM som bedste resultat.

Cecilie og Morten har sammen skrevet "Lydighetstrening i teori og praksis".


Indledning

Jeg skal den 22. august 2008 i gang med Hund & Trænings klikkeruddannelse. På litteraturlisten står bl.a. bogen med den pudsige titel "Klikkertræning for din hund". Det er en introduktion til klikketræning både i teori og praksis, sidstnævnte gennem 30 konkrete øvelser.


Beskrivelse

Bogen består af 15 kapitler:

1. Hvad er klikkertræning? Beskrivelse af hvad klikkertræning er og hvad det ikke er. Ægte klikketræning er kendetegnet ved:

 1. Fokus på at belønne rigtig adfærd
 2. Hunden skal tilbyde adfærd frivilligt
 3. Brug af en betinget forstærker
 4. Vi fokuserer på det vi kan se

2. Positiv og negativ forstærkning. Introduktion af positiv forstærkning (belønning) og negativ forstærkning (udeladelse af straf). En hund gør ikke noget for at tilfredsstille føreren, den gør det for enten at opnå noget, den gerne vil have, eller for at undgå noget ubehageligt. Konsekvens er vigtig ved anvendelse af negativ forstærkning, men er variabel ved positiv forstærkning. Negativ forstærkning (aversiv kontrol) har en række bivirkninger.

3. Fire hemmeligheder til at blive en supertræner. De fire hemmeligheder er:

 1. Timing: Præcis timing er afgørende for at den ønskede adfærd forstærkes. "Man får det man forstærker - ikke det man mener at forstærke" (Bob Bailey).
 2. Kriterier: Et kriterium er det, hunden skal gøre, for at opnå belønning. Kriterier skal hæves i takt med at hunden udfører et givent niveau godt nok (80 % af gangene lykkes hunden), og i henhold til en kriterieplan. En træningslog anvendes til at registrere træningen.
 3. Forstærkningsfrekvens: Hvor længe skal hunden arbejde mellem hver belønning? Specielt ved indlæring skal der belønnes ofte, hvorefter der skal nedtrappes gradvis.
 4. Forstærkningskvalitet: Hvor glad er hunden for belønningen? Man skal overveje kvaliteten af forstærkeren i relation til hvor man er i indlæringsforløb, øvelsens vanskelighed mv.

4. Find en effektiv forstærker! Forudsætningen for effektiv træning med positiv forstærkning er at man har effektive forstærkere. Eksempler på forstærkere gennemgås: godbidder, kæl og klap, trækkamp, jagtleg, bold, kong, "jage" hunden, løbe hen til andre hunde, gå ud af døren, springe ud af bilen og lignende osv. Det er godt med en palette af forstærkere.

5. Betinget forstærker. Beskrivelse af krav til en betinget forstærker. Indlæring af klikkeren som betinget forstærker, og verbal kommando, der fungerer som klikker (fx "fint!")

6. Indlæringsteknikker. Gennemgang af 7 indlæringsteknikker:

 1. Fysisk håndtering, hvor man fysisk styrer hunden
 2. Lokning/påvirkning, hvor man fx med godbid får hunden til at udføre adfærd
 3. Observationslæring, hvor hunden lærer adfærd ved at iagttage hund, der udfører adfærden
 4. Tilrettelæggelse af miljøet, hvor man har fokus på at omstændighederne øger sandsynligheden for succes
 5. Fange adfærd, hvor man iagttager hunden og klikker i det øjeblik, den udfører adfærden frivilligt
 6. Shaping, hvor en ønsket adfærd skabes gennem gradvis tilnærmelser til målet
 7. Targeting , hvor vi bruger et target som mellemtrin ved indlæring af adfærd

I klikkertræning anvendes 3.-7, en sjælden gang 2. og aldrig 1.

7. Træning med target. Det beskrives, hvorledes et target (fx en targetstick, en post-it lap eller en musemåtte) anvendes, så man lettere kan styre hunden et ønsket sted hen, og dermed få en ny adfærd frem

8. Stimuluskontrol. Stimuluskontrol beskriver hvorledes der sættes kommando på en ønsket adfærd, så hunden udfører en given adfærd, når man beder om det, og ikke ellers.

9. Baglænskædning. En adfærdskæde består af en række adfærder som skal udføres i en fast rækkefølge og belønnes sidst i kæden. Indlæringsmæssigt er det mest effektivt at anvende baglænskædning. I praksis indlærer man de enkelte dele af kæden; når hver enkelt del fungerer kobler man sidste og næstsidste adfærd sammen, så næstsidste umiddelbart efterfølges af sidste og belønnes. Når det fungerer, kommer man tredjesidste adfærd på osv. Det er i sig selv forstærkende at komme nærmere slutningen (og dermed belønningen).

10. Apportering. Det beskrives, hvorledes apportering indlæres ved baglænskædning.

11. Generalisering. Generalisering består i at træne en øvelse i mange forskellige situationer; fremgangsmåden er gradvis introduktion af ændrede omstændigheder/forstyrrelser.

12. Crossoverhunde (og -heste). En kort beskrivelse af hvordan man håndterer hunde og heste, der tidligere er trænet ved andre metoder, og dermed ikke er vant til at tilbyde adfærd, men er vant til at blive korrigerede. Og nogle tanker vedrørende ejere, der er vant til at træne med andre metoder.

13. Fem almindelige "syndromer". Der er nogle uvaner (syndromer), som forfatterne oplever som meget udbredte, og som kan forsinke effektiv træning. Det er:

14. Praktisk træning. Der beskrives indledningsvis hvornår man kan træne, længden af træning og om hvor meget man kan træne samtidig. Derefter beskrives 30 konkrete øvelser, som beskrives efter denne skabelon:

Det er bogens mest omfattende kapitel, meget detaljeret og meget pædagogisk.

15. Nogle bemærkninger til slut. Her beskrives bl.a. hvordan man skal forholde sig til folk, der synes klikkertræning er noget underligt noget, der er links til sites om klikkertræning og en god litteraturliste.


Vurdering

Det er en meget struktureret og pædagogisk introduktion til klikketræning; baseret på erfaring, viden og humor giver den overblik over hvordan man på en enkel og effektiv måde kan indlære adfærd efter moderne principper. Den mest omfattende del af bogen, kapitel 14, er så pædagogisk, at der overhovedet ingen undskyldning er for ikke at indlære en øvelse, som man har lyst til at lære sin hund.

En meget anbefalelsesværdig bog om klikkertræning!


En pudsig titel

Hvorfor hedder bogen "Klikkertræning for din hund" og ikke "Klikkertræning af din hund"? Det gør den, fordi det er en rigtigt dårlig oversættelse fra norsk. Det er et gennemgående træk, at norske ord, som minder eller tilsyneladende minder om tilsvarende danske, bevares. Eksempler:

Det er synd at så fremragende en bog skæmmes af en ubehjælpsom oversættelse. Nogle af fejlene er "bare" irritationsmomenter, men ikke at skelne mellem "må" og "skal" er direkte meningsforstyrrende.