Klikkertræning af hunde

Af Paul Lysholdt Rasmussen, 5. april 2008.

Fakta

Forfatter: Karen Pryor
Titel: Klikkertræning af hunde.
Udgivet 2002 (original). 1. udgave 1. oplag 2003, Aschehoug.
Udgivet i samarbejde med Dansk Kennel Klub. 111 sider. Hardcover.
Pris 185 kr. inkl. porto og ekspedition hos Dansk Kennel Klub.


Forfatteren

Karen Pryor er internationalt anerkendt forfatter og videnskabsmand. Gennem sit arbejde med delfiner i 1960’erne var hun en pioner indenfor moderne dyretræningsmetoder og blev en autoritet indenfor operant indlæring, dvs. ændring af adfærd gennem positiv forstærkning. Hun er grundlægger og førende fortaler for klikketræning. Læs mere på Karen Pryors hjemmeside.


Indledning

"Klikkertræning af hunde" er en dejlig, pædagogisk og letlæst introduktion til klikketræning, skrevet af en pioner og autoritet indenfor området.


Beskrivelse

Det første kapitel er en introduktion til træning uden straf - positiv forstærkning - ved brug af klikker. Det beskrives hvordan man shaper en adfærd. Og hvad der kræves af træneren: at man hele tiden tænker sig om og er opmærksom, så man belønner på det rigtige tidspunkt - og samlet får en meget bedre kontakt med sin hund: Hunden er opmærksom på føreren, fordi den venter på klikket, føreren er opmærksom på hunden, fordi hun eller han skal iagttage det rigtige tidspunkt at klikke på. Ren win/win!

Andet kapitel beskriver, hvordan man kommer i gang med klikkertræningen, med et par enkelte øvelser: Indlæring af klikket, sit, dæk, indkald samt gå løs i line.

Tredje kapitel handler om at udvikle teknikken: Targettræning, træning med en papkasse samt videreudvikling i øvrigt, herunder træning med partner.

Fjerde kapitel beskriver bl.a. om timing (det rette øjeblik at klikke), belønninger, variation, gradvis udvikling, det er ok at gå tilbage til et tidligere skridt og stop, mens legen er god.

Femte kapitel er FAQ fx om valg af belønning, træning på hold, fejlklikning og at sætte kommando på adfærden.

Sjette og sidste kapitel hedder "Klikkerrevolutionen" og handler om klikkerens historie, anvendelse overfor forskellige dyrearter og -racer og reflekterer og metoden som sådan: Det at være opmærksom på, hvad man vil belønne, kan sagtens overføres til ens menneskelige relationer!


Vurdering

Dette er bogen, hvis man vil introduceres til klikketræning. Det er den af mindst tre grunde:

  1. Forfatteren kan ganske overbevisende redegøre for, hvorfor klikkertræning er en intelligent måde at træne (hunde) på.
  2. Fremgangsmåden er beskrevet meget pædagogisk, i enkle trin og med gode illustrationer. Både introduktion af klikkeren, de enkelte øvelser og videreudviklingen af øvelserne.
  3. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog af en person, der virkelig kan sit stof.

Så det er bare at komme i gang med bogen, hvis: