Drivkraft og motivation

Af Paul Lysholdt Rasmussen, 31. maj 2008.

Fakta

Forfatter: Anders Hallgren
Titel: Drivkraft og motivation. Kernen i seriøs hundetræning.
Udgivet 2005 af Forlaget Tro-fast.
208 sider. Hardcover.
Pris 298 DKK + porto hos forlaget.


Forfatteren

Anders Hallgren er svensk psykolog og hundepsykolog. Han er blevet kaldt verdens første hundepsykolog. Han har arbejdet som træner og hundepsykolog i over 40 år. Han har foretaget flere studier af hundes adfærd og de følelsesmæssige bånd mellem mennesker og dyr. Han har bl.a. udarbejdet en stressanalyse og en speciel smerteanalyse, som er effektive værktøjer til afdækning af årsager til problemadfærd hos hunde. All træning sker uden tvang. Hans specialer er aggression - årsager og behandling, posttraumatiske stresssymptomer og generel problemadfærd.

Anders Hallgren har skrevet ca. 25 bøger og hæfter om hundes adfærd, hvoraf en del er udgivet uden for Sverige.

Anders Hallgren har sin egen hjemmeside.


Indledning

Drivkraft og motivation er en meget vigtig bog for alle der er interesserede i at samarbejde med deres hund. Anders Hallgrens - og mange af os kan formentlig nikke genkendende dertil - har oplevet, at det ikke er indlæringen, der er problemet, når vi træner vores hunde: Det er hundens motivation og drivkraft, vi som hundeførere skal forstå og anvende, for at få det optimale ud af samarbejdet.


Beskrivelse

Bogen består af ni kapitler, et appendiks og en omfattende litteraturliste.

1. Helte-teamet. Hunde er vigtige indenfor mange forskellige arbejdsområder, fx eftersøgnings- og redningsopgaver. Der er ikke tilstrækkeligt med sådanne hunde, derfor er det vigtigt at træning, prøver og udvælgelse bliver mere effektiv, både i relation til hund og fører.

2. Grundlaget for et godt arbejdsteam. "Er en god arbejdshund en hund, der er født med visse kvalifikationer, eller er det en hund, der er godt uddannet? Eller er det en hund med en god ejer og fører? Eller er det en god instruktør bag hund og fører, der gør ekvipagen til en succes?" Svaret er, at det hele spiller ind. Der er en interessant beskrivelse af hvordan man tester arbejdsegenskaber og en meget tankevækkende beskrivelse af krav til hundeføreren. Fx om at følge med i ny etologisk viden, da der sker stor udvikling på det område - fx er begreber som rangorden, alfa-rolle og lederskab forældede, og fokus er på samarbejde. Man skal følge med indenfor indlæringspsykologi. Hundens forhold derhjemme er vigtige, som enhver anden topidrætsmand skal den aktiveres psykisk og fysisk. Og førerens temperament - hund og fører skal fungere sammen i gensidig forståelse.

3. Almindelige problemer i eftersøgningsarbejdet. Beskriver de væsentligste årsager til at en træningshund tages ud af et træningsprogram. Det kan fx være: for lavt energiniveau, manglende motivation (som der altid er en årsag til, som skal findes og klares/helbredes), mani (for meget motivation fx for at snuse eller jage katte), førerafhængighed og varierende præstationer.

4. Drivkraft - en personlig egenskab? Begrebet drivkraft diskuteres; det er et teoretisk koncept for at forklare forskellige energiniveauer hos et individ. En række fysiologiske begreber har indflydelse på drivkraften, bl.a.: genetik (arvelighed), hjernen og hormoner. Det kan være svært at skelne drivkraft og stress. Drivkraften påvirkes af bl.a. tidlige erfaringer (indtil 5 uger), senere erfaringer (7-10 uger), opdragelse, psykologiske traumer (chok), indlært hjælpeløshed (fx via en kontrollerende ejer), for store krav (fx daglig træning eller træning i lange perioder), autoritær og kontrollerende fører mv.

5. Motivation. "Viljen til at udføre en opgave og med glæde gå helt op i den, karakteriserer et motiveret individ." Bogens mest omfattende kapitel. Motivation er baseret på behov: fysiske, tryghedsbehov, behov for at høre til, behov for kærlighed, værdsættelse og selvrealisering. De fysiske behov beskrives: mad og vand; beskyttelse mod smerte, sygdom og kløe; behov for søvn og hvile mv. Naturlige psykologiske behov er bl.a. behov for selskab og fællesskab, behov for at føle kontrol (tage egne initiativer), behov for fysisk kontakt, behov for aktivitet/stimulering mv. Motivation og emotion: Den hormonale positive følelse der skabes i et motiveret et individ. Hvordan man analyserer motivationen i en given situation, og stopper/analyserer frem for at kontrollere, hvis motivationen daler i et forløb. Faktorer som påvirker motivationen, fx raceegenskaber, tidligere erfaringer, selvtillid, dominant og kontrollerende fører, stress som følge af over- eller understimulering, for sen belønning og ros uden følelse, træthed mv. Motivation og indlæring: "Motivation er altid nøglen til hurtigere og bedre indlæring og udførelse." Man kan kun være motiveret for en adfærd ad gangen. Hvis fx hunden er sulten, og der findes noget spiseligt, der hvor den skal arbejde, vil den kun ignorere maden hvis den er mere motiveret for at arbejde. Det beskrives hvorledes man kan mindske forskellige motivationer, så de ikke konkurrerer med arbejde, fx holde løbske tæver væk. Den vigtige introduktionstid: sørg for at bruge 15-30 minutter før arbejdet (fx lydighedskonkurrencen) til at få tilfredsstillet behov, der ikke har med arbejdet at gøre. Mad som drivkraft: Fordele/ulemper ved godbidder, legetøj, ros og berøring beskrives.

6. Stress og stressfaktorer - emotionspsykologi. Det beskrives hvorledes stress opstår, stress opdeles i overstimulering, understimulering og usikkerhed.

7. Indlæringspsykologi. De tre indlæringsmåder beskrives:

8. Hundens etologi. En kort introduktion til ulves sociale liv, herunder rangorden, fx at der ikke findes nogen rangorden, som kun bygger på dominans baseret på fysisk og psykisk styrke. Og der er gennemgående varm relation mellem tæve og hvalpe. Hilseritualer beskrives, samt andre eksempler på hundesprog.

9. Når det mislykkes. Hvis en hund, der normalt arbejder godt, begynder at arbejde dårligere, skal man "sygemelde" den og analysere årsagerne. Tit betegnes det som dårligt lederskab, men det er stort set aldrig tilfældet. I stedet kan det være: mentale hæmninger, stress, medicinske problemer, rygproblemer, hormonproblemer mv. Og naturligvis førerfejl - typisk at være for kontrollerende, straffende og krævende, i stedet for at stole på hunden.

Appendiks - Tips og idéer til den seriøse hundetræning. Hvor lang tid, der skal bruges på daglig fysisk træning, mental træning, forhindringsøvelser mv. Træning af forskellige momenter: hvad skal være på plads før hver øvelse, motivation og præstation, tips til forskellige træningsmomenter.

Litteraturhenvisning. 9 siders litteraturhenvisninger.


Vurdering

Bogen handler ikke om selve det at udføre opgaver eller øvelser; den handler om at skabe omstændigheder og rammer - i vid forstand - for at hunden selv ønsker at gennemføre de opgaver, som føreren forventer af den.

Det er en bog som handler om at forstå sine hunde - og forstå sig selv Og gennem den gensidige forståelse skabe de rette rammer for optimal træning. Med et citat fra samme forfatters Alfasyndromet: "I træningssituationer burde vi se bort fra vores rolle som ledere og mere koncentrere os om at blive gode lærere. I det daglige samvær med hunden kan vi slappe af fra alfarollen og i stedet tilpasse os rollen som ven og kammerat."

Viden, fakta, erfaring - er grundlaget for bogen. Og resultatet er en meget inspirerende helhed, som burde være obligatorisk læsning, for alle der arbejder med hunde.