Now, Discover Your Strengths

Af Paul Lysholdt Rasmussen, 5. april 2008.

Fakta

Forfattere: Marcus Buckingham & Donald O. Clifton
Titel: Now, Discover Your Strengths.
Udgivet 2001.
260 sider. Hardcover.


Forfatterne

"Marcus Buckingham holds a master’s degree in social and political science from Cambridge University and is a member of the Secretary of State's Advisory Committee on Leadership and Management. He lives with his wife and two children in Los Angeles." Kilde.

Over a 50 year career, Dr. Donald O. Clifton established a movement in psychology that focuses on talents and strengths. This work earned Dr. Clifton recognition as the Father of Strengths-Based Psychology in an American Psychological Association Presidential Commendation. Dr. Clifton’s core philosophy was to have people focus on what was positive and right with themselves, and to build on their strengths to achieve their full potential. Kilde.


Indledning

Det er formentlig et udtryk for, at jeg ikke følger tilstrækkeligt med indenfor management litteratur, at jeg ikke tidligere har hæftet med ved navnet Marcus Buckingham (eller Donald O. Clifton). "Now, Discover Your Strengths" hørte jeg om i februar i år, og jeg syntes tanken om at have fokus på og arbejde med sine stærke sider, på bekostning af at arbejde med sine svagheder, lød inspirerende.


Beskrivelse

Grundlaget for bogen er et opgør med disse to grundlæggende forudsætninger - som mange organisationer er baseret på::

  1. Alle kan lære at blive kompetente i stort set alt
  2. Hver persons største vækstpotentiale er de områder, hvor han eller hun har sine største svagheder

Baseret på Gallup interviews med mere end 2 millioner personer ser de i stedet disse to grundlæggende forudsætninger som retningslinier for verdens bedste ledere:

  1. Hver persons talenter er vedvarende og enestående
  2. Hver persons største vækstpotentiale ligger i de områder, hvor han eller hun har sine største styrker

Bogen definerer styrke som "Consistent near perfect performance in an activity" og bogens mål er at hjælpe læserne til at "capitalize on your strengths ... and manage around your weaknesses". Til den brug stiller bogen tre værktøjer til rådighed:

  1. Hvordan man skelner naturlige talenter fra det, man kan lære
  2. Et system til at identificere ens dominerende talenter
  3. Et fælles sprog til at beskrive talenterne

Bogen skelner mellem det man kan tilegne sig (viden, færdigheder) og det, som man "er født med" og gør spontant, ens talent. De stiller et web-baseret værktøj til rådighed (StrengthsFinder Profile - kræver adgangskode, som følger med bogen, og som kun kan bruges én gang), til at identificere ens "signature themes", dvs. ens mest fremtrædende talenter. Værktøjet omfatter i alt 180 opgaver med hver to udsagn, som man skal score mellem 1 og 5 baseret på, hvilket man er mest enig i. Man må højst bruge 20 sekunder på hvert udsagn, og det tager typisk 35-40 minutter at gennemføre den samlede besvarelse.

Resultatet er fem signature themes ud af i alt 34. Jeg fik ved min test følgende resultat: Relator, Achiever, Maximizer, Learner og Input. Andre temaer er fx Analytical, Arranger, Empathy, Fairness, Harmony og Strategic. Hvert af de 34 temaer er beskrevet på en side i bogen.

Og hvad så? I et kapitel beskrives en række FAQ'er, som fx "Hvorfor skal jeg fokusere på mine signatur temaer?", "Er nogen af temaerne "modsatte"? og "Kan jeg udvikle nye temaer hvis jeg ikke kan lide dem jeg har?"

Næste kapitel beskriver igen med en side pr. tema, hvordan man som leder skal håndtere en person med et givent tema.

Til sidst beskriver et kapitel, hvordan man opbygger en styrkebaseret organisation: Et styrkebaseret rekrutteringssystem, et styrkebaseret performance målingssystem samt en styrkebaseret karriereudvikling.

I et appendiks beskrives hvilken forskning, som understøtter StrengthsFinder Profile og hvilken forskning som er planlagt for at raffinere instrumentet.


Vurdering

Nøglespørgsmålet er "Har du på dit arbejde mulighed for at gøre det, du er bedst til, hver dag?" Hvis svaret er ja er der stor sandsynlighed for at du er en virksomhed med mindre personaleomsætning, højere produktivitet og højere kundetilfredshed. Det er dette faktuelle grundlag, der har dannet grundlag for forfatternes udvikling af ideen om at have fokus på styrker frem for svagheder.

Bortset fra det sidste kapitel om opbygningen af en styrkebaseret organisation, er det en bog om personlig erkendelse; om at lære sine stærke sider at kende, være bevidst om dem, og arbejde på at vedligeholde og udvikle dem; og om at erkende sine svage sider, og forholde sig konstruktivt til dem. Der er fem råd om at håndtere sine svagheder, bl.a. at finde en partner der komplementerer den pågældende svaghed og det ultimative råd: "Just stop doing it". Der er en historie - bogen er fyldt med eksempler - om en leder, som savnede Empati. Hun forsøgte, men kunne ikke, og endte med at melde ud, at hvis medarbejdere ønskede at hun skulle vide, hvad de følte, måtte de fortælle hende det.

Jeg kan lide hele bogens koncept - fordi det virker intuitivt rigtigt. Det er baseret på en fundamental viden om, at ingen to personer er ens, og at det der driver folk er, at beskæftige sig med noget de synes er sjovt og som de er gode til. Og hvis det kan anvendes arbejdsmæssigt må det bare give mere energi til den enkelte og virksomheden. Og så synes jeg rigtigt meget om, at der ikke tales politisk korrekt om udviklingsområder - men at det kort og godt kaldes svagheder. Og at svagheder er noget alle har, at det er legitimt at have dem, og i at en organisation baseret på individets styrker skal forholde sig til, at den ikke bare mekanisk skal fx bruge uddannelse for at kompensere for disse svagheder, men meget hellere skal designe jobs og belønningssystemer der animerer til at få det bedste ud af styrkerne.

Det er absolut en læseværdig og inspirerende bog.