7 gode vaner

Af Paul Lysholdt Rasmussen, 14. marts 2008.

Fakta

Forfatter: Stephen R. Covey
Titel: 7 gode vaner - Personligt lederskab og livskraft (The 7 Habits of Highly Effective People)
Oversættelse: Bruno Christensen
Udgivet 2005. Schultz Forlag.


Forfatteren

Stephen R. Covey (born October 24, 1932 in Salt Lake City, Utah) wrote the best-selling book, The Seven Habits of Highly Effective People. Other books he has written include First Things First, Principle-Centered Leadership and The Seven Habits of Highly Effective Families. His latest book, The 8th Habit, appeared in 2004. [Kilde: Wikipedia].


Indledning

"7 gode vaner" er fra 1989 og solgt i mere end 15 mio. eksemplarer på 38 forskellige sprog. Som det hedder i foromtalen har bogen været ”top-sælgende af den enkle grund at den ignorerer trends og pop psykologi til gengæld for afprøvede principper om retfærdighed, integritet, ærlighed og menneskelig værdighed."


Beskrivelse

Jeg har nedenfor ultrakort beskrevet hver af de syv vaner, og givet et eksempel på en anvendelsesmulighed i relation til hundetræning :-)

1. vane: Vær proaktiv

Beskrivelse: Vi er selv ansvarlige for vores liv. Vi skal have fokus på det, vi selv kan påvirke (indflydelsessfæren), og ikke på det, vi ikke kan påvirke (interessesfæren).

Anvendelse: Hold fokus på din hund under træningen/konkurrencen, den er indenfor din indflydelsessfære og kan påvirkes. Lad være med at bekymre dig om vind, vejr, konkurrenter, dommere osv., som ligger i interessesfæren.

2. vane: Begynd med slutningen

Beskrivelse: Hvad ville du gerne have at din ægtefælle, dit barn, din ven og din kollega sagde om dig til din begravelse? Gør dette til din egen definition af succes: Skriv din personlige grundlov, som skal være dit kompas i livet.

Anvendelse: Visualisér resultatet af din træning: Forestil dig hvordan du og din hund gennemfører en øvelse eller en hel konkurrence, når alting fungerer. Og brug dette som grundlag for din træning.

3. vane: Gør det første først

Beskrivelse: Opgaver kan klassificeres ud fra om de er vigtige eller uvigtige og om de haster eller ikke haster. Der spildes for meget tid på uvigtige opgaver.

Anvendelse: Jeg plejer at bruge dette som eksempel. Da jeg begyndte i LP3 konstaterede jeg hurtigt, at Megans stillingsskift ikke fungerede godt; hun bevægede sig over en kropslængde på de første 3 skridt, dvs. 0 point. Ved træningen måtte jeg derfor begyndte helt forfra med stillingsskiftene, for at få dem indøvet rigtigt. Det var i min vurdering en vigtig aktivitet, som ikke hastede (der var over ½ år til næste konkurrence) og som derfor nemt kunne blive skubbet i baggrunden. Jeg gjorde det til en fast øvelse ved alle træningssessioner for at være sikker på at være klar til prøven.

4. vane: Tænk vind/vind

Beskrivelse: Vind/vind betyder at begge parter får noget ud af det. Der er ingen taber. En variant er vind/vind eller ingen handel; dvs. hvis der ikke kan findes en vind/vind-løsning, så bliver der ingen aftale.

Anvendelse: Dette er for mig det, vi gør, med positiv indlæring. Hvis hunden gør det, vi vil have den til, får den en belønning, og der er skabt en vind/vind-situation. Hvis den ikke gør det, vi vil have den til, får den ikke noget, dvs. ingen handel.

5. vane: Søg først at forstå, derefter at blive forstået

Beskrivelse: Vi er trænede i at læse, skrive og tale, men ikke i at lytte. For at forstå en anden, skal vi leve os ind i den andens situation, dvs. benytte indlevende lytning. Først når vi forstår den anden, kan vi komme videre.

Anvendelse: Vi skal forsøge at forstå hunden. Der er mange beskrivelser af hundesprog, se fx Irene Jarnveds bøger, og vi skal simpelthen som mennesker forsøge at sætte os ind i hundens tankeverden, for at forstå hvad der skal til, for at den synes, at det er sjovt at lave de øvelser, vi gerne vil have den til.

6. vane: Skab synergi

Beskrivelse: Synergi er når 1 +1 = 3++, når man søger efter det 3. alternativ, når man sætter pris på forskel osv.

Anvendelse: Jeg mindes en situation for cirka 1 måned siden. Megan og jeg trænede springapportering, og det gik ikke særlig godt. Vores instruktør kunne naturligvis straks se, at Megan virkede uoplagt - så jeg skulle lige gøre hende glad først. Efter lidt trækkeleg var Megan helt på dupperne og jeg var tændt, Megan lavede en superflot øvelse, instruktøren og en medkursist klappede vildt ... Det var synergi.

7. vane: Slib saven

Beskrivelse: Det drejer sig om at bevare og forbedre dit største aktiv - dig selv. Det gælder fysisk, socialt/følelsesmæssigt, åndeligt og mentalt.

Anvendelse: Du skal vedligeholde det, din hund og du allerede kan. Ikke bare teknikken i øvelserne, men også omgivelserne og alt det andet, der har direkte eller indirekte indflydelse på øvelsen. Det gælder om at være opmærksom på summen af det, der får din træning til at fungere. Din anvendelse af de 6 første vaner: Det drejer sig om bestandig læring og udvikling. Det drejer sig om den vedvarende indsats for at blive bedre og bedre til at leve vores liv.


Vurdering

Det er en overordentlig inspirerende og perspektivrig bog. Der er gode og detaljerede beskrivelser af hvordan man gennem anvendelse af de 7 vaner opnår kontrol med sit liv og bliver meget mere effektiv.

I bogens første del beskriver forfatteren sin gennemgang af 200 års biografisk litteratur og ser en markant tendens. De første 150 års litteratur rettede sig mod "karakter" som årsag til succes. Det var fx integritet, troskab, mådehold, mod, retfærdighed, tålmodighed, flid, enkelhed og beskedenhed. Det betegnes samlet karakteretik. I modsætning hertil står de sidste 50 års handlingsetik; succes bliver i højere grad en funktion af personligheden, den offentlige fremtræden, attitude mv., dvs. overfladen. Jeg er helt overbevist om, at udgangspunktet for de 7 vaner er det rigtige, nemlig at basere sig på karakter-etikken.

Opfattelsen af karakteren som fundamentet for den menneskelige succes er afgørende for bogens pointer, og det er svært at være uenig. Jeg er sikker på, at de 7 vaner korrekt indarbejdet er en garanti for menneskelig succes.

Lad dig ikke narre af overskrifterne på de 7 vaner. Fx "Vær proaktiv". Ja selvfølgelig, hvem ønsker at være reaktiv? Men det er måden at være proaktiv på, som gør forskellen. Fx at holde fokus på det man kan påvirke (indflydelsessfæren).

Jeg tror først jeg kan give en nøgtern vurdering af bogen om nogle år, når jeg har haft mulighed for at arbejde med de 7 vaner. Men jeg er sikker på, at alle vil kunne hente stor inspiration i bogens idégrundlag, dens nøgterne gennemgang af fundamentale vaner, de mange cases og den mange forslag til opgaver.