Discriminative/Introductory workshop

Af Paul Lysholdt Rasmussen, 12. maj 2009.

Fakta

Instruktør: Bob Bailey
Titel: Robert & Marian Baileys 40 hour Discriminative/Introductory workshop – Operant Conditioning Workshop.
Afholdt af House of Learning.


Instruktøren

Bob Bailey er manden, når man taler om dyretræning. Den dyreart han ikke har trænet er ikke værd at træne! Læs om ham på Hot Springs National Parks hjemmeside og læs dettte interview på Clicker Solutions hjemmeside.


Indledning

Jeg deltog 6.-10. maj 2009 i intet mindre end ”Robert & Marian Baileys 40 hour Discriminative/Introductory workshop – Operant Conditioning Workshop” i Borlänge i Sverige. I daglig tale kaldes kurset Chicken Camp.

Hvad lærer man på de fem dage? Man får noget teori gennem en række forelæsninger (lectures). Man arbejder i praksis med to høns. Den ene lærer man at diskriminere mellem fire forskellige brikker (firkant, trekant, cirkel og sekskant), den anden at diskriminere mellem tre forskellige farver (rød, blå og gul). For at bestå prøven skal hønen hakke i hot target, når det ligger fremme, og holde sig i ro i 20 sekunder, når hot target ikke er på bordet, mens Bob Bailey provokerer hønen ved at vifte med de andre targets, smide dem foran hønen, knipse på dem mv. Når denne diskriminering sidder fast skal vi gennemføre en stimulus reversal. Der vælges et nyt hot target, i mit tilfælde firkant i stedet for cirkel og gul i stedet for blå. Nu skal vi alene ved shaping lære hønsene at hakke på det nye hot target, og ignorere det gamle – vi må altså kun ved at klikke og belønne får hønsene til at ændre adfærd i forhold til den første vi har lært dem.

Vi får ikke engang hønsene med hjem, så vi kan vise, hvad vi har brugt tiden på. Hvad får man så ud af sådan en workshop?

På min blog har jeg skrevet lidt om kurset undervejs, herunder vist nogle videoklip fra de første fire dage. Her kommer et videoklip fra dag fem, hvor Anna består sin eksamen (farvediskrimering), afslutter sin stimuli reversal og Bella består sin eksamen (formdiskrimering).

Her vil jeg fokusere på det jeg lærte, og kan bruge i forhold til hundetræningen.


Beskrivelse

Først skal det nævnes, at der er gode grunde til at træne høns på dette kursus: Det er enkle dyr, men absolut ikke dumme dyr. De lærer hurtigt. Man kan lære dem alt muligt. Høns er den bedste læringsmodel Bob Bailey kender! Hvis man ikke klikker meget omhyggeligt får man en adfærd før eller efter den, man troede man klikkede for. Det er meget let at få trænet hønsene til at hakke efter træneren!

Læring 1: You get what you reinforce, not what you want

Der var mange tidspunkter hvor jeg oplevede at mine høns løb og hjørner med mig, og så var det rart at have Bob Bailey til at minde en om, hvordan forholdet mellem os og hønsene var:

Læring 2: You are BIGGER, you are STRONGER, you are SMARTER than the chicken – nogle gange med den humoristiske tilføjelse: Two out of three ain’t bad.

Træning beskriver vejen fra udgangspunktet (hvad vi har) til målet (hvad vi ønsker). Når vi træner dyr ved brug af operant indlæring med klikkeren som forstærker er træningen først og fremmest et spørgsmål om koordinere det vi ser og det vi belønner. Derefter blev vi herset igennem træning af hvordan vi skulle præsentere belønninger for hønsene, først med en tom foderkop, så med en med foder i, og til sidst fik vi også lov til at klikke før vi præsenterede forderkoppen. Alt sammen for at vi skulle få denne proces ind på rygraden:

Læring 3: Animal Training is a Mechanical Skill.

Hønsene er kvikke, vi er klogere end dem, så hvis træningen ikke virker er der en årsag til det, og vi skal ændre vores adfærd som trænere:

Læring 4: Effective practioners alter their behavior when necessary

Læring 5: If what you are doing hasn’t worked, change your behaviour

Læring 6: Doing more of the wrong things does not make it right

Og ikke mindst skal vi være opmærksomme på hvad vi gør, når vi træner:

Læring 7: The animal and what it is doing should be your focus.

Der blev gjort rigtigt meget ud af arbejde med hvornår vi skulle belønne og hvordan, og der blev gjort mindst lige så meget ud af at tale om hvor vi skulle belønne. Rigtigt anvendt kan præsentationen af belønningen bringe hønen i præcis den stilling, som gør at de følgende klik bringes os til målet, frem for bare at belønne et eller andet sted.

For at få træningen tilrettelagt bedst muligt skal man tænke sig om og planlægge træningen:

Læring 8: Think – Plan – Do

Når man har tænkt, og når man har planlagt skal man udføre planen og bruge tiden effektivt.

Læring 9: Don’t waste most precious commodity – TIME

Og sidst men ikke mindst:

Læring 10: What should you do if you cannot precisely define the response you are training? STOP TRAINING!

Gennem de rigtigt mange træningssessioner (15, 30 eller 60 sekunder pr. høne pr. session), de løbende evalueringer, de øgede kriterier osv. fik vi simpelthen banket læringen ind på rygraden:


Vurdering

Alle de store ord jeg har hørt om dette kursus var sande! Jeg havde tårnhøje forventninger til kurset, og de blev overtruffet. Bob Bailey er en fantastisk instruktør, og det er kæmpe mængder information der skal bearbejdes efter sådan et kursus. Heldigvis opfordrede Bob Bailey direkte til, at vi optog mest muligt på video, så jeg har en del videooptagelser, jeg kan studere nærmere.

Jeg var ikke imponeret af forelæsningerne, flere af dem blev sjusket igennnem, og terminologien var ikke så skarp, som vi der har været igennem Hund & Trænings klikkerinstruktøruddannelse er vant til. Men kursets praktiske del kompenserer fuldt ud for svaghederne.

Det bliver bare så spændende at skulle arbejde med hundene efter dette kursus.

Hvis man skulle fristet til at deltage i kurset er det ved at være sidste udkald. Bob Bailey er 72 år, har netop gennemgået en størrre hjerteoperation og 2010 bliver sidste år, han gennemfører disse kurser.